technológia pohonov 2

Technológie pohonov

Technológie

Budúcnosť technológie pohonov bude závisieť od ochrany proti znečistenie životného prostredia a globálnemu otepľovaniu. Rôznorodosť pohonov závisí predovšetkým od vyčerpania nerastných surovín, ktoré používame ako alternatívne palivo. Vodíkový pohon je budúcnosť.

Vývoj pohonov pre motory

Výrobcovia motorov sa poslednej dobe zameriavajú na výskum, vývoj a výrobu nových motorov na iný pohon, ako na naftu a benzín. Pri populácií okolo 9 miliárd obyvateľov  a cca 1 miliarde automobilov pri spaľovacích motoroch dosiahneme maximálne zvýšenie skleníkového efektu na Zemi.  Ľudia sa už teraz musia zobudiť a pracovať na novej budúcnosti bez výfukových plynov a škodlivín v atmosfére.

Elektromotory

Jednoduchšie riešenie prevodového systému a elektronickej riadiacej jednotky, efektivita sú vlastnosti elektromotora. Recyklované batérie, ale s limitovanou hmotnosťou, kde je dojazd nevýhodou z dôvodu nezabezpečenej siete nabíjacích staníc. Môžeme poukázať na elektromotory AL a elektromotor 900 ot, kde nesmieme zabudnúť na snekove převodovky.  Elektromotory môžu byt zapojené do hybridu, ktorý kombinuje dva rozličné druhy pohonov.

LPG pohon

LPG pohon využíva kombináciu butánu a propánu. Zásoba ropného plynu je určite väčšia ako zásoby ropy.  Pri spaľovaní sa vytvára podstatne menej škodlivín ako pri naftovom, benzínovom motore. Jedinou nevýhodou je rýchlejšie opotrebenie motora, ktorú spôsobuje suchá zmes na spaľovanie.

CNG pohon

CNG pohon je vlastne stlačený zemný plyn, ktorý funguje na veľmi podobnom postupe ako LPG pohon. Podobne ako pri LPG pohone sa stlačený zemný plyn umiestňuje v tlakovej nádrži. Do nedávna bol CNG a LPG pohon omnoho lacnejší. Rok 2022 prináša vysoké zdraženie všetkých plynov a vidina lacnejšieho CNG a LPG sa rozplýva.

Vodíkový pohon

Vodíkový pohon využíva palivo vodík a kyslík zo vzduchu, ale tvorba elektrickej energie je voda, teplo. Palivový článok vodíkového pohonu je z membrány potiahnutej katalyzátorom. Elektróny tvorené v palivovom článku sa presúvajú do elektrického systému automobilu.  Vodíkový pohon je ekologický ale veľmi zložitý proces pohonu.