mobilný autonómny robot

Mobilný robot

Inteligencia

StockBot je mobilný autonómny robot, ktorý vyvíja a vyrába španielska spoločnosť PAL Robotics.  PAL Robotics je španielska spoločnosť zameraná na výrobu a vývoj ľudských robotov. Roboty sú navrhnuté, aby zabezpečovali pomoc ľudom vo veľa oblastiach pre služby vo vývoji a výskume, zdravotníctve, priemysle a ďalších. Medzi najznámejšie produkty spoločnosti patria roboty TIAGo, TALOS a StockBot. Robot TIAGo je určený na výskum a vývoj, ale napríklad robot TALOS je viacúčelový humanoidný a schopný mobility a manipulácie. Spoločnosť PAL Robotics sa  snaží zabezpečovať technologické riešenia, ktoré ponúkajú ľudom zlepšovať kvalitu práce a života.  

Mobilný robot StockBot

StockBot je produkt spoločnosti PAL Robotics. Ide o mobilného robota, ktorý je navrhnutý na zabezpečenie pomoci v maloobchodnom prostredí. Hlavnou úlohou robota je kontrolovať zásoby priamo v obchode a pomáhať pri inventarizácií.  Má schopnosť sám sa navigovať cez obchodné priestory, zbiera údaje o umiestnení a dostupnosti produktov, skenuje sklady a police pomocou senzorov alebo kamier. Informácie spracováva a využíva na optimalizáciu zásobovania, zlepšenie zákazníckej podpory a riadenie inventárnych úloh.

Druhy StockBot robotov

Poznáme veľa druhov StockBotov, ktoré sa rozdeľujú podľa použitia a schopnosti. Niektoré sa delia na:

Autonómny skladový robot – je navrhnutý na automatické spravovanie a sledovanie skladových zásob v distribučných centrách. Dokáže sa pohybovať po skladoch, monitorovať množstvo a identifikovať produkty.

Maloobchodný skladový robot – určený na maloobchodné prostredie a hlavnou úlohou je kontrolovať dostupnosť produktov v regáloch, zabezpečovať zákazníkom informácie o polohe tovarov.

E-commerce skladový robot – často používaný v e-commerce skladoch a centrálach na správu tovarov. Vie a ponúka automatizovať procesy ako zber, balenie a odosielanie objednávok zákazníkom. Všetky druhy StockBotov sa používajú v rôznych prostrediach a odvetviach so zameraním na vylepšenie riadenia a presnosti zásob.

Dôležité výhody

StockBot ma veľa výhod, ktoré napomáhajú k zlepšeniu správy a účinnosti zásob ako:

Presná správa zásob – vďaka kamerám a senzorom dokáže robot presne monitorovať množstvo produktov v zásobe a zabezpečuje informácie o dostupnosti zásob.

Zvýšená efektivita pracovníkov – robot preberá rutinné úlohy ako kontrolovanie zásob tovarov a zabezpečí pracovníkom obchodu zamerať sa na vykonávanie dôležitejších úloh a lepšie pracovať so zákazníkmi.

Optimalizácia zásobovania – s pomocou získaných údajov od robota môžu spoločnosti lepšie plánovať svoje zásoby, zabezpečovať objednávacie procesy a minimalizovať nedostatky. Efektívne náklady – počiatočná investícia do robotov je vyššia, ale pri dlhodobých úsporách na pracovnej sile a čase ušetria náklady spoločnosti. Tieto výhody robia z StockBotov efektívne nástroje pre distribučné centrá a sklady,  ktoré sa snažia zlepšiť správu zásob a svoju konkurencieschopnosť.