mainframe počítač

Mainframe počítač

Technológie

Špecializovaný a výkonný počítač je navrhnutý pre spracovanie kritických podnikových aplikácií a veľkých objemov dát. Mainframe počítač je obvykle používaný veľkými spoločnosťami, bankami, poisťovňami, vládnymi inštitúciami a podnikmi s vysokými nárokmi na bezpečnosť a spoľahlivosť dát. Najčastejšie charakteristiky mainframe počítačov sú:

Spoľahlivosť a dostupnosť – je známy svojou vysokou dostupnosťou. Majú vo výbave originálne mechanizmy a komponenty, ktoré minimalizujú výpadky a zabezpečujú nepretržitú prevádzku.

Výkon – mainframe počítače vedia spracovávať obrovské objemy dát a pracovať s tisíckami transakciami za sekundu.  Sú navrhnuté tak, aby bola možnosť rozširovať jej výkon v závislosti na potrebe spoločnosti.

Bezpečnosť – sú navrhnuté z veľkým dôrazom na bezpečnosť. Majú integrované mechanizmy pre šifrovanie dát, sledovanie a overovanie prístupov, čo je veľmi kľúčové pri ochrane citlivých informácií.

Celkovo môžeme povedať, že mainframe počítače sú ideálne pre potrebu spracovania veľkého množstva transakcií, zaisťuje vysokú bezpečnosť a dostupnosť, kritické podnikové aplikácie náročné na spoľahlivosť a výkon.

Výkon mainframe počítače

Výkonom sa rozdeľujú od konkrétnych modelov a konfigurácie. Mainframe počítače sú navrhnuté, aby zabezpečili vysoký výkon, rýchlosť spracovania transakcií a schopnosť spracovania veľkých objemov dát.  Poznáme niektoré kľúčové funkcie výkonu mainframe počítačov:

Výkon procesorov – majú vo výbave výkonné procesory, ktoré sú schopné spracovať veľa úloh súčasne. Modely podporujú spracovanie a vysoko efektívne inštrukčné sady.

Spracovanie transakcií – počítače sú optimalizované pre spracovanie transakcií s vysokým objemom. Obsahujú schopnosť rýchleho prevádzania bankových transakcií, spravovať obchodné operácie a spracovanie dát v reálnom čase.

Pamäťový výkon – veľké množstvá operačnej pamäte RAM, čo umožňuje efektívne spracovanie veľkých datasetov a podpora viacerých aplikácií súčasne. Celkový výkon mainframe počítačov závisí od konkrétnych potrieb a požiadaviek spoločnosti.

Bezpečnosť počítača

Bezpečnostné prvky mainframe počítačov sú spracované tak, aby chránili citlivé údaje, zaisťovali dostupnosť systému a minimalizovali riziko útokov alebo neoprávneného prístupu.  Zabezpečuje nasledujúce kľúčové úlohy v bezpečnosti:

Šifrovanie – podporujú šifrovanie dát na rôznych úrovniach ako šifrovanie uložených dát, dát prenesených cez siete a šifrovanie dát v pamäti.

Fyzická bezpečnosť – umiestňujú sa v zabezpečených dátových a serverových centrách. Fyzický prístup k zariadeniam je prísne monitorovaný a obmedzený.

Autorizácia – umožňujú overovanie totožnosti užívateľov a autorizáciu  prístupu do systému a dát. Zabezpečuje používanie silných hesiel, prístupových práv a dvojfaktorovú autorizáciu.

Bezpečnostná aktualizácia – pravidelné vychádzajú bezpečnostné aktualizácie a opravy, aby zabezpečovali ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami.