vesmírna inteligencia

Vesmírna inteligencia

Inteligencia

Cosmic intelligence je koncept, ktorý sa často objavuje v diskusiách o vesmíre, živote a existencií civilizácie a bytostí mimo planéty Zem. Poznáme veľa rôznych doporučení a významov:

Vyspelá a vesmírna inteligencia – veľa ľudí si predstavuje vesmírnu inteligenciu ako hypoteticky najlepšiu formu inteligencie, ktorá môže existovať v dosahu celého vesmíru.  Opísaná inteligencia by bola schopná možno kontrolovať a ovplyvňovať veľa aspektov vesmíru, ktoré sú vnímané ako nejaký kozmický riadený systém.

Inteligencia vesmírnej civilizácie – v procese hľadania vesmírneho života sa vesmírna inteligencia môže zaoberať inteligentnými civilizáciami na iných planétach alebo častiach vesmíru.  Hľadanie signálu, technických indikátorov alebo komunikácie z rôznou civilizáciou.

Filozofický koncept – vesmírna inteligencia môže slúžiť aj ako filozofický plán, ktorý sa zamýšľa nad povahou vesmíru. Filozofický koncept môže byť spojený s náboženskými alebo spirituálnymi činnosťami.   

Nesmieme zabudnúť, že vesmírna inteligencia nie je vedecký potvrdená a píše sa o filozofickej úvahe a špekulatívnej myšlienke.

Hľadanie mimozemskej inteligencie

Search for Extraterrestrial Intelligence SETI alebo hľadanie mimozemskej inteligencie zabezpečuje niekoľko prístupov:

Rádio signály – SETI projekty sledujú alebo pomáhajú veľkým rádio teleskopom,  aby zachytili neobvykle a neprirodzené rádio signály. Spôsob akým by mohlo byť zachytené signály vysielané nejakou inteligentnou mimozemskou civilizáciou.  

Optická komunikácia – projekty skúmajú možnosti vysielania optických signálov do vesmíru, čo možno vidieť až na veľké vzdialenosti. Prezývajú projekt optický SETI.

Správy z kozmického priestoru – sondy ako Voyager 1 a Voyager 2, ktoré by mohli byť objavené inými inteligentnými bytosťami pokiaľ prejdú okolo hviezdy alebo vesmírneho objektu.  Vedci, ktorý sa zaoberajú SETI používajú dostupné technológie a vedecké metódy na detekciu možných signálov, ale zatiaľ neboli nájdene dôkazy o existencií inteligentného mimozemského života.

Sondy Voyager 1 a Voyager 2

Dve slávne vesmírne sondy, ktoré poslala NASA na prieskum vonkajšej časti slnečnej sústavy. Sondy boli poslané na svoju cestu v roku 1977 a sú dodnes aktívne,  preto sú najďalej lietajúce vesmírne telesa v histórií. Voyager 1 a Voyager 2 majú hlavný cieľ a úlohy:

Prieskum vonkajších planét – cieľom sond Voyager bolo previesť prieskum veľkých plynných planét Jupiter a Saturn, ktoré získavajú informácie o planétach a ich mesiacoch.

Prieskum Neptúnu a Uránu – po dokončení prieskumu Jupitera a Saturnu pokračovali sondy Voyager po svojej ceste ďalej do vonkajšieho slnečného systému.  Voyager 2 pokračovala k planéte Urán a Neptún, čo bude historická prvá návšteva týchto planét sondou zo Zeme. Ďalšie úlohy sond sú štúdium heliosféry, medzihviezdny prieskum, správy pre mimozemskú inteligenciu.

Voyager 1 a Voyager 2 sú dôležité vesmírne sondy, ktoré prinášajú významne informácie a objavy o vonkajších častiach slnečnej sústavy a ďalej pokračujú vo výskume okolitého vesmíru.