bezdrôtová technologia 2

Bezdrôtová technológia

Technológie

Bezdrôtová technológia je množstvo technologických zariadení a postupov, ktoré zabezpečujú prenos signálov a dát, energie využitia pevných káblov.  Technológia sa spolieha na infračervené žiarenie, rádiové vlny, mikrovlnné signály a rôzne bezdrôtové komunikácie medzi zariadeniami.

Typy bezdrôtových technológií

Vo svete existuje veľa druhov bezdrôtovej technológie, kde zaraďujeme mobilné komunikácie a bezdrôtové siete, Wi-Fi, NFC, Bluetooth a veľa ďalších.  Menované technológie zabezpečujú prenos dát, obrazu a hlasu. Prenos informácií je na rozličných zariadeniach, ako počítače a telefóny, televízory, tablety a iné technologické zariadenia. Technológie ponúkajú pohodlie a mobilitu, flexibilitu s porovnaním drôtovým zabezpečením.  Prenos dát umožňuje pripojenie zariadení na vzdialenosť metrov až po kilometre.  Využívajú sa v odvetviach ako telekomunikácie, medicína, informačné technológie, umelá inteligencia, doprave a mnoho ďalších.  Rozvoj a výskum bezdrôtovej komunikácie otvára nové možnosti inovácií.

Bluetooth

Jedna z bezdrôtových technológii, ktoré zabezpečujú výmenu signálov a dát medzi zariadeniami v blízkom okolí. Bluetooth používame na komunikáciu a pripájanie medzi počítačmi, smartfónmi, myšami a klávesnicou, slúchadlami a ďalšími zariadeniami. Zabezpečuje rádiové vlny na prenos dát medzi viacerými zariadeniami na malé vzdialenosti. Základne Bluetooth môže prenášať dáta do vzdialenosti cca 10 metrov.  Využíva sa k prenosu súborov, ovládanie zariadení, synchronizáciu dát a prenosu zvuku.

WiFi

Wireless Fidelity v skratke WiFi je bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje pripojenie zariadení k internetu cez bezdrôtové siete. Technológia je prispôsobená na štandardné sady protokolov IEEE 802.11. WiFi pracuje pomocou rádiových vĺn, ktoré sa prenášajú medzi WiFi zaradením a počítačom, telefónom, tabletom a tlačiarňou.  Poskytuje rýchle bezdrôtové pripojenie k internetu a rýchly prenos dátových informácií. Siete sú chránené heslom, aby sa zabezpečilo neoprávnenému prístupu na internet.