telekomunikačné siete a technológie 2

Telekomunikačné siete a technológie

Technológie

Sieť kanálov, uzlov a terminálov, ktoré sú spolu zabezpečené a umožňujú komunikáciu medzi užívateľmi sieti. Najznámejšie telekomunikačné siete sú telefónna, internetová alebo dátová, rozhlasové a televízne vysielacie siete, počítačové siete, rádiové, modulačné a iné siete. V dnešnej dobe je 5G sieť veľmi populárna.

Telefónna sieť

Používa sa pre telefónne hovory medzi dvoma a viacerými užívateľmi. Môžeme rozdeliť na verejnú, mobilnú a súkromnú telefónu sieť. Verejná telefónna sieť lepšie povedané pevná sieť, zabezpečuje telefóne služby pre širokú verejnosť. Mobilná telefónna sieť slúži na pripojenie konečných užívateľov cez mobily, vyžívajúca rádiovke vlny. Ako poslednú musíme spomenúť súkromnú telefónu sieť, hlavne využívajú veľké spoločnosti, firmy, alebo štátnej službe armáda a polícia. Pri telefónnych sieťach sa budujú digitálne miestne ústredne DMÚ a digitálne medzinárodne ústredne DMnÚ.  Zabezpečujú nepretržitú prevádzku a stabilizujú prípadne poruchy a výpadky v telefónnej sieti.

Internetová, dátová sieť

Internet je celosvetový systém prepojenia počítačových sieti vo svete. Skladá sa s veľa vládnych, súkromných, akademických a vojenských sieti. Zabezpečuje prenos informácií po celom svete na webových stránkach, webových aplikáciách prenosom dát, dokumentov, obrázkov a videí.  Rýchlosť internetu závisí od prenajatej služby určených poskytovateľov.

5G sieť

V dnešnej dobe je populárna 5G sieť. Mobilný operátori na Slovensku prechádzajú z 4G siete na 5G sieť.  Aké sú výhody 5G siete? 5G sieť zabezpečuje väčšiu rýchlosť ale zníženú dobu odozvy oproti 4G siete. Užívatelia môžu používať smartfóny na kvalitnej úrovni. Základom je rýchlejšie pripojenie a surfovanie, rýchle sťahovanie dát.

Rádiové siete

Systém zabudovaných a prenosných staníc do sieti pre vytvorenie rádiových spojení medzi užívateľmi. Zabezpečujú frekvenčné pásma na digitálne a analógové signály.

Rozhlasové a televízne vysielacie siete

Rozmiestnené televízne a rozhlasové vysielače prenášajú programy, relácie v stanovenej kvalite. Podľa pokrytia územia ich delíme na národne, regionálne a medzinárodne. Na základe prenosu signálu rozdeľujeme rozhlasové a televízne siete na zmiešane, digitálne a analógové.